Ouderinzet

’t Blokhuus is voor een gevarieerd onderwijsaanbod waarbij elk kind zijn of haar eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen, afhankelijk van de inzet van ouders/verzorgers. Alleen met uw hulp zijn wij in staat waardevolle binnen- en buitenschoolse activiteiten te organiseren die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Denk daarbij aan meehelpen tijdens het klussen, het runnen van de schoolbibliotheek en het organiseren van sporttoernooien, het schoolkamp, een bosdag, computeren met kleuters en de kerst- en sinterklaasviering.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers de ‘Hulpouderbrief’. Hierop kunt u aangeven of en zo ja bij welke activiteit(en) u een rol kan en wil spelen. U kunt uw onmisbare inzet ook kenbaar maken bij de directie of de ouderraad.

Leerlingen