Nieuwe leerlingen

Kinderen die vier jaar oud zijn, gaan naar het basisonderwijs. Op dat moment wordt de veilige en vertrouwde omgeving van thuis en eventueel de kinderopvang en/of peuterspeelzaal ingeruild voor een heuse school met nieuwe (grotere) kinderen, leerkrachten, regels en gedragscodes.

Uiterlijk twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een welkomstkaart met daarop de vraag om via e-mail een datum voor kennismaking af te spreken. In overleg worden vijf dagdelen gepland waarop uw kind vóór de vierde verjaardag kan komen wennen. Voor kleuters die in de maand december jarig zijn wordt met de ouders/verzorgers afgestemd of ze voor of na de kerstvakantie beginnen. Bij kinderen die vlak voor de zomervakantie jarig zijn wordt per kind beoordeeld of ze voor of na de vakantie starten. Wordt uw kind na de zomervakantie maar vóór de herfstvakantie vier jaar, dan mag hij of zij direct na de zomervakantie beginnen.

Omdat kinderen zich pas kunnen ontplooien wanneer ze zich op hun gemak voelen, staat op ’t Blokhuus in de heterogene kleutergroepen (groep 1 en 2) het bieden van veiligheid centraal.

Spelenderwijs leren de kinderen dat voor het goed functioneren in een groep regels en duidelijke afspraken nodig zijn. Zo ontstaat tegelijkertijd houvast: duidelijkheid geeft kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen bepaalde grenzen. Regels variëren van ‘niet rennen in de school’ tot het maken van sociale afspraken zoals begrip en respect voor elkaar en het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel. In het tweede kleuterjaar stimuleren we kinderen te leren door middel van spel en zelf ontdekken.

Leerlingen met knutselwerk