ALV

Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats waarin ouders/verzorgers geïnformeerd worden over het reilen en zeilen op ’t Blokhuus en binnen de vereniging. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere het beleid, de verbouwingsplannen en de financiën en de daarbij horende begroting, jaarrekening en ouderbijdrage. Ouders/verzorgers kunnen aan het begin van de ALV zelf agendapunten aandragen. Ook via de rondvraag kunnen zij onderwerpen bespreekbaar maken.

ALV Blokhuus