Ouderraad Basisschool ’t Blokhuus

‘Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad is een schoolorgaan dat bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen bij ons op school. Zij vinden het leuk om te helpen bij de schoolactiviteiten.

Het budget waarmee de OR werkt komt  uit de ouderbijdrage. Dat is de vrijwillige schoolbijdrage die aan u wordt gevraagd aan het begin van het schooljaar. Het is een aardig budget waaruit jaarlijks een begroting wordt opgemaakt. De school heeft een jaarplanning waarin alle activiteiten staan.

De ouderraad verzorgt samen met de werkgroep van het team van school deze activiteiten . U heeft hen vast al gezien bij het school beginfeest. Ook Sinterklaas en kerst wordt bijvoorbeeld door hen verzorgd maar ook bij de Bosdag en de sporttoernooien zijn ze aanwezig.

Dit jaar helpt de Ouderraad ook met het Koning Lentefeest.

Bij grote activiteiten is hulp van ouders zeer gewenst en nodig om er voor onze kinderen een geslaagde dag van te maken.

Een aantal ouders uit de Ouderraad maken deel uit van een zogenaamde Klankbordgroep. Zij denken mee over de opzet van activiteiten, Schoolgids en dergelijke.

Ook werken we sinds een paar jaar met Klassenouders: in iedere groep is er 1 ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht, met als doel zo snel mogelijk te kunnen communiceren als er hulp gewenst is bij activiteiten.

Hebt u interesse om deel uit te maken van de ouderraad? Aan het begin van elk schooljaar krijgt u van ons een zogenaamde ‘hulpouderbrief’ mee waarop u zich aan kunt melden, ook voor het helpen bij andere activiteiten. De ouderraad zal dan contact met u opnemen.