Wetenschap en techniek

Kinderen die nu naar de basisschool gaan, beginnen rond 2032 aan hun werkzame leven. Wij willen hen nú de kennis en vaardigheden leren die ze dán nodig hebben om een vliegende start te maken. Daarom bieden we Wetenschap en Techniek aan. De ontdekkende en ontwerpende manier van leren die daaraan ten grondslag ligt, stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding waarmee kinderen noodzakelijke 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid ontwikkelen.

Thema’s die tijdens Wetenschap en Techniek aan bod komen zijn gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe die tot stand is gekomen en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan. Kinderen werken onder andere in het technieklokaal aan deze projecten.

“Kinderen die ruimte krijgen om te experimenteren en al op jonge leeftijd kennis maken met alle mogelijkheden die het leven biedt, zijn later veel beter in staat keuzes te maken in de richting die ze op willen.”

Om onderzoekend en ontwerpend leren structureel aan bod te laten komen, stimuleren we deze manier van werken niet alleen tijdens Wetenschap en Techniek maar ook binnen andere vakken. Door kinderen continu binnen een rijke leeromgeving en door middel van actieve onderwijsvormen uit te dagen, ontwikkelen ze benodigde vaardigheden om later succesvol aan de maatschappij deel te kunnen nemen én ontdekken ze hun eigen talenten.

leerling groep 8

“Wij hebben in het technieklokaal een auto ontworpen mét motor, zodat ‘ie echt kan rijden!”
phoca_thumb_l_20180201_135317 large