Sport en Bewegingsonderwijs op ‘t Blokhuus

Op ’t Blokhuus speelt bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Het bewegingsonderwijs bij de kleuters vindt plaats in de parketzaal in de school. Om de lessen vorm te geven gebruiken wij de gymlessen uit de Schatkist-methode. Deze combineren we vaak met gymlessen uit de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. De focus in deze lessen ligt vooral op het ontwikkelen en verfijnen van de grove motoriek, zoals het vangen van een bal, lopen over een lijn of klimmen op een klimrek. Verder is er ook aandacht voor samenwerken, zoals het spelen van een tik- of balspel.
De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week een blokuur (2 keer 45 minuten) bewegingsonderwijs aangeboden, waarbij de belangrijkste bewegings- en spelvormen centraal staan. Denk hierbij aan balanceren, klimmen, zwaaien, springen, en mikken, maar ook aan tikspelen, doelspelen en bewegen op muziek. Al deze bewegings- en spelvormen worden op niveau en als een doorlopende lijn in de groepen 3 tot en met 8 aangeboden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de gymlessen gegeven aan de hand van een nieuw ontwikkelde methode.

Normen, waarden en reguleringsdoelen

Naast het belang van goed opgebouwde gymlessen, vinden wij het op ’t Blokhuus belangrijk dat kinderen leren deelnemen aan een activiteit waarbij normen en waarden centraal staan. Hierbij gaat het niet alleen om respect en rekening houden met elkaar, maar ook om het samen op gang houden van een activiteit. Dit is terug te zien in ons bewegingsonderwijs, doordat wij waarde hechten aan de reguleringsdoelen. Reguleringsdoelen leren kinderen om bewegingssituaties op gang te houden, wijzigingen aan te brengen, eigen mogelijkheden en grenzen verkennen en rekening houden met anderen. Deze vaardigheden zijn niet alleen nodig in de gymzaal, maar ook wanneer kinderen op het schoolplein een spel spelen.

De lessen worden in enkele groepen in het schooljaar 2021-2022 gegeven door een leerkracht met een bewegingsbevoegdheid en een gymdocent met als opleiding MBO sport en beweging, zodat de groepsleerkracht tijdens de gymlessen ambulant is.

Sport en Bewegingsonderwijs 01
Sport en Bewegingsonderwijs 02

Judo op school

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle groepen 1 x per week judolessen. Een judoka van Judo op school brengt de leerlingen de beginselen van de judosport bij. Elke les wordt een thema behandeld. De thema’s zijn:

  • Respect
  • Discipline
  • Weerbaarheid
  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Beheersing

We zijn er als school van overtuigd dat dit meehelpt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en zien dit als een waardevolle aanvulling van onze gymlessen.

Bewegingsonderwijs judo 01
Bewegingsonderwijs judo 02

En verder…

Iedere groep heeft een bak met materiaal voor spelen op het Plein tijdens de pauze. De inhoud hiervan is met aandacht samengesteld! Tijdens de overblijf zijn er kinderen uit groep 8 die de andere kinderen begeleiden bij allerlei sport en spel activiteiten.

Ook komen er, gedurende het schooljaar, sportverenigingen uit de buurt om clinics te geven. Zo zal er dit schooljaar een clinic Basketbal worden gegeven op ons plein. Fijn dat de baskets er al hangen!

Als school doen we ieder jaar ook mee aan het Korfbaltoernooi, het Schoolvoetbaltoernooi en gaan we naar de Mixed Hockey Club Hoevelaken voor workshops. Bovendien hebben we natuurlijk onze sportdagen. De onderbouw (groep 1 t/m 4) gaat naar het terrein van de Mixed Hockey Club Hoevelaken, de bovenbouw gaat vanaf dit schooljaar naar het atletiekterrein van sportvereniging Sparta in Nijkerk.