Sociaal-emotionele vaardigheden

Sociaal-emotionele vaardigheden zijn essentieel om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt daarom een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Leerlingen van groep 1 t/m 8 leren op ’t Blokhuus niet alleen binnen hun eigen leerjaar, maar ook van elkaar. Zo lezen kinderen uit groep 8 voor aan kleuters en gaan we elk jaar met groep 3 t/m 8 samen op kamp. Het is hierbij van belang dat ze – ondanks het leeftijdsverschil en eventuele ‘persoonlijke gebruiksaanwijzingen’ – respect voor elkaar hebben. Zo leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en ontdekken ze hoeveel plezier dat oplevert.

Voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken wij onder andere de ‘bakjesmethode’ van Luc Koning. Dit is een waardevolle hulp bij het ontwikkelen van sociaal- emotionele vaardigheden. In dit bakje zitten kaartjes met gespreksonderwerpen op sociaal- emotioneel gebied waar kinderen in de klas en daarbuiten mee aan de slag kunnen.

Schooljudo

Sinds het schooljaar 2017-2018 krijgen alle kinderen op ’t Blokhuus in de eerste periode van het schooljaar zes weken achter elkaar judolessen. Deze lessen vertegenwoordigen zeven waarden: vertrouwen, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, discipline, respect en plezier. Schooljudo levert een bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van onze leerlingen, het verbetert de groepsdynamiek en draagt bij aan een veilig schoolklimaat. Bovendien is het ook nog eens ontzettend leuk!

Anti-pestprotocol

Op ’t Blokhuus hanteren we een anti-pestprotocol als onderdeel van ons totale programma rond de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. We besteden aandacht aan de preventie van pesten en indien zich toch een pestgeval voordoet, weten we hoe te handelen en op welke wijze herhaling in het vervolg kan worden voorkomen. Samenwerking binnen de pedagogische driehoek tussen kind, ouders/verzorgers en leerkracht is hierbij essentieel: we informeren elkaar zo snel mogelijk over (verondersteld) pestgedrag.