Passend onderwijs

In geval van aanmelding van een kind met een ontwikkelingsachterstand, zorgvraag of ernstige handicap zullen wij de aanmelding altijd in overweging nemen en met de ouders/verzorgers bespreken. We bepalen dan samen of de benodigde zorg binnen het ondersteuningsprofiel van onze school geboden kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we altijd een andere school te adviseren waar wel het gewenste onderwijs mogelijk is.

Zo hebben wij een samenwerkingsverband met Zeeluwe.

Ontwikkelperspectieven

Op ’t Blokhuus werken we met ontwikkelperspectieven voor leerlingen met een specifieke (leer)behoefte. In dit ontwikkelperspectief wordt de ontwikkeling van de individuele leerling bijgehouden, maar staan ook de belemmerende en bevorderende factoren en de ondersteuningsbehoefte per kind vermeld. De ontwikkelperspectieven zijn altijd handelingsgericht, met handvatten voor de leerkracht en school. Zo zijn de ondersteuningsvragen voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben altijd duidelijk en levert het ontwikkelperspectief een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke (leer)behoefte.

Klik hier voor ons Schoolondersteuningsprofiel.

Passend onderwijs Blokhuus