Leerjaargroepen

Op ’t Blokhuus werken we in leerjaargroepen. Dat betekent dat kinderen in principe op basis van leeftijd bij elkaar in een enkele of combinatiegroep les krijgen. De indeling van de verschillende groepen wordt door de betrokken leerkracht(en), intern begeleidster en directeur gemaakt. Ouders/verzorgers krijgen hier schriftelijk informatie over. Wanneer een nieuwe combinatie van leerlingen wordt geformeerd, dan worden ouders/verzorgers daar altijd over ingelicht. Ook ontvangen zij informatie over de reden van de nieuwe combinatie.

We streven ernaar groepen niet groter te laten zijn dan dertig leerlingen. Ook doen we er alles aan om gedurende een schoolweek zo min mogelijk wisselingen van leerkrachten in een groep te laten plaatsvinden.

Wijze van lesgeven

In de leerjaargroepen wordt in principe klassikaal lesgegeven. Dat wil zeggen dat de groep als geheel door de leerstof gaat. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben of versneld door de leerstof heen gaan, kunnen in een ander tempo en met een andere methode hun doel bereiken.

Leerlingen zitten gedurende een schooljaar nooit lange tijd op dezelfde plek in de klas. Ze krijgen regelmatig een andere plaats toegewezen zodat ze andere contacten opdoen en met andere kinderen samenwerken. Op ’t Blokhuus werken we regelmatig in groepjes, maar bij toetsen of andere individuele werkzaamheden wordt hier makkelijk van afgeweken.

Inge, leerkracht groep 3

“Een kind moet zich prettig voelen, zichzelf durven te laten zien. Zonder die basis komt het nooit tot werken en zeker niet tot leren. Daarom focus ik me altijd eerst op het creëren van veiligheid en vertrouwen.”
Leerjaargroepen Blokhuus