Digitale geletterdheid

ICT is een van de belangrijkste middelen waarmee we nu en in de toekomst informatie verzamelen en bewerken. Het is daarom noodzakelijk dat kinderen voldoende ICT-vaardigheden beheersen. Om deze te kunnen ontwikkelen heeft elke groep op ’t Blokhuus minimaal vier computers tot haar beschikking met daarop diverse programma’s op het gebied van taal, rekenen, spelling, wereldoriëntatie en topografie. Deze worden voornamelijk ingezet ter ondersteuning van de leermethodes en voor remedial teaching. Ook zijn er binnen de school dertig iPads aanwezig waarop bijvoorbeeld de groepen 6 en 7 een cursus blind typen volgen en waarop een deel van de methode voor aardrijkskunde en geschiedenis wordt aangeboden.

De vaardigheden die onze leerlingen op deze manier ontwikkelen, zijn:

  1. ICT-(basis)vaardigheden: het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’).
  2. Computational thinking: het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.
  3. Mediawijsheid: omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
  4. Informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.