Over het onderwijs

Bij de invulling van het onderwijs op ’t Blokhuus hanteren we de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn opgesteld. De focus ligt daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. ’t Blokhuus levert kwalitatief hoogwaardig onderwijs door kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren en tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. We doen dat door kinderen in een betekenisvolle situatie te laten leren en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creatief denken en problemen oplossen te bevorderen.

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Hogeschool Utrecht logo
Calibris logo
't Klein Bolwerk logo
“Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk is”