Vereniging

‘t Blokhuus onderscheidt zich van een openbare school door de bestuursvorm. ‘t Blokhuus wordt in stand gehouden door een vereniging van ouders/verzorgers. Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen worden bij aanvang van de schoolperiode automatisch lid van deze vereniging. De Raad van Toezicht, welke bestaat uit ouders, legt in de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het gevoerde beleid. Tijdens deze ALV kunnen ouders/verzorgers meepraten over het gevoerde beleid.

De invloed op en betrokkenheid van Blokhuus-ouders/verzorgers bij het beleid van de school gaat daarmee verder dan op vergelijkbare scholen met een andere bestuursvorm. Wij vinden dat bijzonder positief, omdat om een kind evenwichtig te kunnen laten groeien, de thuissituatie en de schoolsituatie nauw op elkaar aangesloten moeten zijn. Dat bereiken we alleen door de lijnen kort te houden en het ontstaan van eilandjes te voorkomen. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat door een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en kinderen een optimale leeromgeving ontstaat.

Document

Vereniging Blokhuus