Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Blokhuus bestaat uit drie gekozen ouders/verzorgers (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van het team (de teamgeleding). Hun primaire taak is het toetsen van het beleid en de uitvoering daarvan door de directie. De MR mag eigen initiatieven ontplooien en de Raad van Toezicht verzoeken aandacht te besteden aan door de MR relevant geachte zaken.

De MR heeft een zelfstandige rol binnen de school en is geen verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht en/of de leden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Medezeggenschapsreglement. Deze is op te vragen bij de administratie. Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

Hera Lecluse, Sander Paternotte en Dennis van Lierop

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar mr@blokhuus.nl.

Beeldmerk