Open dag 26 januari 2022

U bent van harte welkom van 9.00 uur tot 11.30 uur. De koffie en thee staat voor u klaar en u kunt tijdens alle lessen de groepen binnenlopen. In de school hangt een programma  waarop u kunt zien welke lessen er in de klassen worden gegeven. Ook kunt u informatie krijgen over de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Natuurlijk verzorgen wij rondleidingen voor bezoekers en heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met ons team en onze leerlingen!

Op de open dag volgen wij zoveel mogelijk het dagelijkse programma in de groepen. Dit doen wij omdat we nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de kleutergroep de leerlingen zelfstandig zien werken/spelen, in groep 3 kijken naar technisch leren lezen, in de bovenbouw diverse methoden van digitaal onderwijs meemaken en leerlingen samen zien tutorlezen. Ook kunt u een kijkje nemen in de plusklas en tijdens de judolessen. Tevens hebben wij een lokaal ingericht waar u kunt zien wat onze buitenschoolse activiteiten zijn.

Open dag basisschool 't Blokhuus